Grup  Arkadaşlarımız

 

 

Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ

 

Prof. Dr. Kenneth E.D. LEDINGHAM

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAŞER

 Yasemin GÜNDOĞDU

 

 Serap YİĞİT GEZGİN
 Yavuz EKİNCİOĞLU  

Abdullah KEPCEOĞLU

     

 

1.                Adı Soyadı               : Mehmet TAŞER

2.                Unvanı                      : Yrd. Doç. Dr.

3.                Öğrenim Durumu    : Doktora

4.                Çalıştığı Kurum       : Selçuk Üniversitesi

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Fizik Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

1982-1986

Yüksek lisans

FİZİK

Selçuk Üniversitesi

1988-1990

Doktora

FİZİK

Selçuk Üniversitesi

1991-1998

 

Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi  : 1999 -

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1.  SERGİ AHMET, (2010). Nd katkılı YBCO süperiletken bileşiğin kristal yapısının x-ışını kırınım yöntemiyle incelenmesi, Selçuk Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Fizik Anabilim Dalı

2.  BOZAN AYTEKİN, (2007). DiePa: Dielektrik parametreleri hesaplayan bir bilgisayar programı, Selçuk Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Fizik Anabilim Dalı

3.  ZENGİN HİLAL, (2006). Dimetilamonyum-montmorillonit kompleksinin dielektrik özelliklerinin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Fizik Anabilim Dalı

4.  ÇÖMLEKÇİ ADİL, (2003). X-ışını toz kırınım çalışmalarında profil biçim fonksiyonlarının kullanılması, Selçuk Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

5.  KOL İSMAİL, (2002). Kil minerallerinde parçacık büyüklük dağılımının X-ışını toz kırımıyla incelenmesi, Selçuk Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.    KARAKAŞ ASLI, KARAKAYA MUSTAFA,TAŞER MEHMET,CEYLAN YUSUF,GÖZÜTOK A,AROF AK,AL KOUARI Y,SAHRAOUI B (2016).  Computational studies on linear, second and third-order nonlinear optical properties of novel styrylquinolinium dyes.  CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 648(1), 47-52., Doi: 10.1016/j.cplett.2016.01.075 (Yayın No: 2575019)

2.    Çelik G, Erol E, Taşer M (2013).  Transition probabilities, oscillator strengths and radiative lifetimes for Zn II.  JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, 129(1), 263-271., Doi: 10.1016/j.jqsrt.2013.06.025  (Yayın No: 216642)

3.    Çelik G, Doğan D, Ateş S, Taşer M (2012).  Electric quadrupole transition probabilities for singly ionized magnesium.  JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, 113(12), 1601-1605., Doi: 10.1016/j.jqsrt.2012.03.033  (Yayın No: 217272)

4.    Fridrichova M, Nemec I, Cisarova I, Tesarova N, Nemec P, Karakaş A, Kahraman N, Taşer M (2012).  Novel Salts of 2,4-Diaminoquinazoline: Searching for Materials for Second Harmonic Generation Based on a Promising Polarizable Cation.  JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY, 42(8), 809-815., Doi: 10.1007/s10870-012-0318-5 (Yayın No: 217084)

5.    Ateş Ş, Özarslan S, Çelik G, Taşer M (2012).  Oscillator strengths for Be I.  ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES, 98(4), 832-851., Doi: 10.1016/j.adt.2012.06.003  (Yayın No: 217643)

6.    Küçükçelebi H, Durmuş H, Deryal A, Taşer M, Karakaya N (2012).  Activation energy of polarization due to electrical conductivity and dipole rotation in purified ca-bentonite.  APPLIED CLAY SCIENCE, 62(1), 70-79., Doi: 10.1016/j.clay.2012.04.007 (Yayın No: 217771).

7.    Çelik G, Doğan D, Ateş Ş, Taşer M (2012).  Transition probabilities and radiative lifetimes of levels in F I.  ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES, 98(4), 566-588., Doi: 10.1016/j.adt.2012.01.003 (Yayın No: 217410).

8.    Ateş Ş, Çelik G, Tekeli G, Taşer M (2012).  Oscillator strengths of allowed transitions for O III.  ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES, 98(1), 1-18., Doi: 10.1016/j.adt.2011.06.001  (Yayın No: 217839).

9.    Çelik G, Ateş Ş, Özarslan S, Taşer M (2011).  Transition probabilities, oscillator strengths and lifetimes for singly ionized magnesium.  JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, 112(14), 2330-2334., Doi: 10.1016/j.jqsrt.2011.06.010 (Yayın No: 217924)

10. Ateş Ş, Tekeli G, Çelik G, Akın E, Taşer M (2009).  Oscillator strengths for singly ionized oxygen.  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, 54(1), 21-24., Doi:  10.1140/epjd/e2009-00155-0 (Yayın No: 218080).

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.  Taşer M, Küçükcelebi H, Armağan N, Guler Ç (1997).  Use of R factors in the study of the structural defects in phyllosilicates by X-ray powder diffraction.  JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY, 30(1), 55-58., Doi: 10.1107/S0021889896008916 (Yayın No: 218174)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.  KARAKAYA MUSTAFA, KARAKAŞ ASLI, TAŞER MEHMET, WOLSKA N, AROF AK, SAHRAOUI B (2015).  Second-order nonlinearities of anionic 3-dicyanomethylen-5,5dimethyle-1-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl)]-cyclohexene.  5th International Conference on Functional Materials & Devices (ICFMD 2015), 3, 12-20., Doi: 10.1016/j.matpr.2016.01.003    (Tam metin bildiri)(Yayın No:2579301).

2.  ATEŞ ŞULE, ÇELİK GÜLTEKİN, ÖZARSLAN SELMA, TAŞER MEHMET (2014).  The Theoretical Calculations of Transition Probabilities and Oscillator Strenghts for HO I.  9th International Conference on Atomic anf Molecular Data and Their Application,21-25 September 2014, Jena, Germany (Özet bildiri)(Yayın No:2576266).

3.  ÇELİK GÜLTEKİN, ATEŞ ŞULE, TAŞER MEHMET (2014).  Electric Quadrupole Transition Probabilities for Atomic Oxygen.  9th International Conference on Atomic anf Molecular Data and Their Application,21-25 September 2014, Jena,Germany (Özet bildiri)(Yayın No:2576257)

4.  KARAKAŞ ASLI, SOFIANI Z,CEYLAN YUSUF, T AŞER MEHMET,BAKALSKA R,TODOROVA M,SAHRAOUI B (2014).  Z-scan determination and ab-initio computations on third-order optical nonlinearities of a styrylquinolinium dye.  2014 16th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON),6-10 July 2014, Graz, Austria, 1-4., Doi:  10.1109/ICTON.2014.6876645 (Poster)(Yayın No:2575048).

5.  ÖZAT EMEL, ÇELİK GÜLTEKİN, TAŞER MEHMET (2013).  Transition Probabilities and Oscillator Strenghts for Atomic Sulphur.  Turkish Physical Society 30th International Physics Congress,2-5 September 2013, İstanbul, Turkey (Özet bildiri)(Yayın No:2576236)

6.  ÇELİK GÜLTEKİN, EROL ELMAS, TAŞER MEHMET (2013).  Oscillator Strengths for Singly Ionized Zinc.  11th International Colloquium on Atomic Spectra and Oscillator Strengths for Astrophysical and Laboratory Plasmas, 5-9 August 2013, Mons,Belgium (Özet bildiri)(Yayın No:2576276).

7.  KARAKAŞ ASLI, DAĞ T,TAŞER MEHMET, FILLAUT JL, MIGALSKA ZALAS A,SAHRAOUI B (2013).  Second-order hyperpolarizability and susceptibility calculations of a series of ruthenium complexes.  2013 15th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 23-27 June 2013, Cartagena, Spain, 1-4., Doi: 10.1109/ICTON.2013.6602901 (Poster)(Yayın No:2575037)

8.  ÇELİK GÜLTEKİN, DOĞAN DUYGU,TAŞER MEHMET (2011).  Electric Quadrupole Transition Probabilities in Singly Ionized Magnesium.  Turkish Physical Society 28th International Physics Congress, 6-9 September2011,Bodrum, Turkey (Özet bildiri)(Yayın No:2576221)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

TEKELİ GÖKHAN, ATEŞ ŞULE, ÇELİK GÜLTEKİN, TAŞER MEHMET (2009).  Karbon Atomunda Geçiş Olasılıklarının ve Osilatör Şiddetlerinin Hesaplanması.  Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 2(34), 149-158. (Kontrol No: 2575806)

TAŞER MEHMET (2009).  Atom Saçma Faktörlerinin Hesaplanmasında Analitik Yaklaşımlar.  Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 2(34), 159-164. (Kontrol No: 2575798)

KÜÇÜKÇELEBİ HAYREDDİN, DURMUŞ HAZİRET, TAŞER MEHMET (2006).  Dimetilamonyum-Montmorillonit Kompleksinin Dielektrik Parametrelerinin Belirlenmesi.  Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 2(27), 29-36. (Kontrol No: 2575807)

KÜÇÜKÇELEBİ HAYREDDİN, TAŞER MEHMET (2003).  Kil Minerallerinde Parçacık Büyüklük Dağılımının Warren-Averbach Yöntemiyle İncelenmesi.  Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 1(21), 79-88. (Kontrol No: 2575790)

KÜÇÜKÇELEBİ HAYREDDİN, TAŞER MEHMET, ARMAĞAN NİZAMETTİN, GÜLER ÇETİN (2000).  Montmorillonitin Metilamin ve Metilamin Hidroklorür Adsorpsiyonu ile Elde Edilen Kil-Organik Komplekslerinin İncelenmesi.  Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 1(17), 67-79. (Kontrol No: 2575800)

KÜÇÜKÇELEBİ HAYREDDİN, TAŞER MEHMET,ARMAĞAN NİZAMETTİN (2000).  Ilgın-Harami Kömür Yatağı Kilinin Kristal Yapısı.  Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 1(17), 59-66. (Kontrol No: 2575803)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

EROL ELMAS, ÇELİK GÜLTEKİN, ATEŞ ŞULE, YILDIZ MURAT,TAŞER MEHMET (2014).  PA6: Electric Dipole Transition Probabilities and Oscillator Strengths for Cu like Gallium Süleyman Demirel Üniversitesi, Adım Fizk Günleri III, 17-18 Nisan 2014, Isparta, (Yayın No:2576295)

KÜÇÜKÇELEBİ HAYREDDİN, DURMUŞ HAZİRET, DERYAL ABDULLAH, TAŞER MEHMET, ÇELİK KARAKAYA MUAZZEZ (2005).  Montmororillonitin Radyo Frekans ve Mikrodalga Bölgesindeki Dielektrik Özellikleri ve Aktivasyon Enerjisi.  12. Ulusal Kil Sempozyumu, 5-9 Eylül 2005,Van, (Yayın No:2575830).

TAŞER MEHMET, KÜÇÜKÇELEBİ HAYREDDİN, ARMAĞAN NİZAMETTİN, GÜLER ÇETİN (2001).  Dimetilamonyum-Montmorillonit Kompleksinin X-Işını Kırınım Yöntemiyle İncelenmesi.  10.Ulusal Kil Sempozyumu, 19-22 Eylül 2001,Konya, (Yayın No:2575826).

KÜÇÜKÇELEBİ HAYREDDİN, TAŞER MEHMET, ARMAĞAN NİZAMETTİN (1990).  Ilgın-Harami Kömür Yatağı Killerinin Kristal Fiziği İncelemesi.  12.Ulusal Fizik Kongresi, 19-21 Eylül 1990, İzmir, (Yayın No:2575816).

 

 

 

 

Facebook'ta Biz

Twitter'da Biz

Sitemizi Beğendiniz mi?

Ziyaretçilerimiz

BugünBugün47
DünDün15
Bu HaftaBu Hafta74
Bu AyBu Ay585
Tüm ZamanlarTüm Zamanlar50744