Grup  Arkadaşlarımız

 

 

Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ

 

Prof. Dr. Kenneth E.D. LEDINGHAM

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAŞER

 

Abdullah KEPCEOĞLU

 
 Yasemin GÜNDOĞDU  

Serap YİĞİT GEZGİN

 Yavuz EKİNCİOĞLU   Ahmet TOPRAK

 EmineGül GENÇ

 

Ayşegül TOPRAK

    Sercan BAYIR
     Taha ALEMDAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EĞİTİM BİLGİLERİ

 

 

DERECE

ALAN

ÜNIVERSITE

YIL

Lisans

Fizik

Selçuk Üniversitesi

2007-2011

Yüksek Lisans

Atom ve Molekül Fiziği

Selçuk Üniversitesi

2011-2014

Doktora

Atom ve Molekül Fiziği

Selçuk Üniversitesi

2014- Devam Ediyor

 

 

UZMANLIK ALANLARI

 

Femtosaniye laser ablasyon dinamikleri,

SIMION Similasyon Programı,

Yüklü Parçacık Optiği,

Time of Flight Kütle Spektrometresi

Laser Spektroskopi,

Foton Madde Etkileşmesi,

MultiPhoton Spektroskopi,

Moleküler Uyarma Mekanizmaları,

İyonlaşma

Fullerene C60

Grafit Laser Ablasyon

Photodynamic therapy

 

Yüksek Lisans Tezi:

Yasemin GÜNDOĞDU, “Femtosaniye Laser-Uçuş Zamanlı (FL-TOF) Kütle Spektrometresi Kullanılarak Fulleren C60 Molekülünün İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2011-2014.

 

Doktora Tezi:

Yasemin GÜNDOĞDU, “KANSERLİ VE SAĞLIKLI KOLON DOKULARININ BİRBİRİNDEN AYIRT EDİLMESİ: LASER TABANLI YENİ BİR YÖNTEM”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Atom ve Molekül Fiziği, 2014-Devam Ediyor.


 

YAYINLARI 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

Kars, M.D., Kara, R., Gündoğdu, Y., Kepceoğlu, A., & Kiliç, H. Ş. (2014). Femtosecond Laser Induced Photodynamic Therapy On 5-Ala Treated Skmel-30 Cells: An Efficient Theranostic Strategy To Combat Melanoma. Biomedicine & Pharmacotherapy.

Gündoğdu,Y., Kiliç, H.Ş., Kepceoğlu, A., Ledingham, K.W.D., Akbaş, M. And Doğan, M., (2016), The Wavelength Dependent Production of Carbon Clusters via Fragmentation Process of the C60 Ion and the Recombination Processes of Carbon Atoms Produced by Femtosecond and Nanosecond Laser Ablation of Graphite, (to be published).

Kepceoğlu A., Gündoğdu Y., Kılıç H.Ş., Ledıngham K.W.D.,Identifıcation Of The Isomers Usıng Principal Component Analysis (PCA) Method, to be published in AIP Conference Proceeding on  Balkan Physıcal Unıon, 9th Internatıonal Physıcs Conference,  2016.

Kepceoglu, A., Gundogdu, Y., Ozel, F. Ersoz, M. and Kilic, H.S., Rhenium/Rhenium Oxide Nanoparticles Production Using Femtosecond Pulsed Laser Ablation In Liquid Method” To be published, 2016.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Ödüllü Bildiriler

 

1.   Türk Fizik derneği Engin Abat En İyi Kuramsal Fizik Poster Bildiri Ödülü, (6 Eylül 2016), Gündoğdu, Y., Kılıç, H.Ş., Kepceoğlu, A., Ledingham, K.W.D., Akbaş, M., Doğan, M., Laser mass spectrometry of C60 fullerene molecula and graphite(2015),  9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, (Poster Presentation), İstanbul / Turkey.

 

2.   Best Paper Award: Gündoğdu, Y., Taşer, M. Kepceoğlu, A., And Kiliç, H.Ş., (2016), Applications Of Principal Component Analysis (PCA) On Data Of Femtosecond Laser Mass Spectrometry (FLMS) For Identification Of Hexane Isomers, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, (Oral Presentation) Konya, Turkey.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.   Gündoğdu Y., Kepceoğlu A., Kiliç H.Ş., Akbaş M., Doğan M. ve Ledingham K. W. D., (2014), Femtosaniye  Laser Pulsları Yardımıyla Cn+ (N=1...60) Topak  İyonlarının Hem C60  Hemde  Grafit  Hedefler  Kullanılarak  Ayrı  Ayrı  Üretimi  ve  Ölçümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,Afyon, Türkiye.

 

2.   Hamdi Şükür Kiliç, Yasemin Gündoğdu, Abdullah Kepceoğlu ve Haziret Durmuş, (2016), Femtosaniye Laser Z-Scan Tekniği İle Malzemelerin Nonlineer Optik Karakterizasyonu, Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi.

 


Hakemli dergi/konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

3.   Gündoğdu, Y., Köklü, N., Kepceoğlu, A., Taşer, M. And Kiliç, H.Ş., The Effect Of Laser Polarization Angle On Ionisation Dynamics Of Polar Molecule, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Oral Presentation), Bodrum, Turkey.

 

4.   Gündoğdu, Y., Köklü, N., Kepceoğlu, A., Taşer, M. And Kiliç, H.Ş., (2016), The Effect Of Laser Polarization Angle On Ionisation Dynamics Of Nitromethane (CH3NO2), Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Oral Presentation), Bodrum, Turkey.

 

5.   Gündoğdu, Y., Taşer, M. Kepceoğlu, A., And Kiliç, H.Ş., (2016), Applications Of Principal Component Analysis (PCA) On Data Of Femtosecond Laser Mass Spectrometry (FLMS) For Identification Of Hexane Isomers, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, (Oral Presentation) Konya, Turkey.

 

6.   Gündoğdu Y., Kiliç H.Ş., Kepceoğlu A., Doğan M., (2013), “Ablation And Evaporation Rate Of Silver And Copper Targets By Nanosecond High Power Laser”, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, Istanbul, Turkey.

 

7.   Kepceoğlu A., Kiliç H.Ş., Gündoğdu Y., Aliç T.Y., Doğan M., (2013), “A Spectroscopic Investigation Of Isomers Of Butanol”, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress Istanbul, Turkey.

 

8.   Gündoğdu Y., Kepceoğlu A., Kılıç H.Ş., Akbaş M., Doğan M., Ledingham K.W.D., (2014), Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, “Yüksek Güçlü Laser Kullanılarak CN+ (N=1…….60) Topak İyonlarının Üretimi ve Ölçümü”, Muğla, TURKEY.

 

9.   Kepceoğlu A., Gündoğdu Y., Özel F., Kılıç H.Ş., (2014), Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, “Production of the Some Transition Metal Oxide Nanoparticles Using Femtosecond Pulsed Laser Ablation In Liquid Method And Characterization of TMO NPs”, Muğla, TURKEY.

 

10. Akbaş M., Kepceoğlu A., Yiğit Gezgin S., Gündoğdu Y., Ekici K., Durmuş H., Kılıç H.Ş., (2014), Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, “Ev Yapımı Puls Laser Depozisyon (PLD) Sistemi Kullanılarak Tantal (Ta) İnce Filmleri Üzerinde Ortaya Konan Diyagnoz Çalışmaları”, Muğla, TURKEY.

 

11. Ekinci L., Kepceoğlu A., Yiğit Gezgin S., Gündoğdu Y., Akbaş M., Durmuş H., Kılıç H.Ş., (2014), Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, Poster, “Puls Laser Depozisyon (PLD) Sistemi Kullanılarak C60 İnce Filmlerinin Üretimi Ve Karakterizasyonu”, Muğla, TURKEY.

 

12. Kars, M.D., Gündoğdu, Y., Önecek, G., Kepceoğlu A., Kılıç, H.S., (2015). Femtosecond laser induced photodynamic therapy on metastatic melanoma cells: An efficient therapeutic strategy, 3rd Anticancer Agent Devolopment Congress, İzmir, Turkey.

 

13. Bayır, S., Kılıç, H.Ş.,  Kepceoğlu, A., Gündoğdu, Y.,  Nalbantoğlu, İ.E., Yiğit Gezgin, S.,  Toprak A., Plasmonic effects on the nonlinear optical properties of gold thin films, (2015), 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, İstanbul / Turkey, (Poster Presentation).

 

14. Bayır, S., Kılıç, H.Ş., Kepceoğlu, A., Nalbantoğlu, İ.E., Yiğit Gezgin, S., Gündoğdu Y., Ablation threshold fluence determinatıon of pld deposited thin films and bulk targets using d-scan method, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, İstanbul / Turkey, (Poster Presentation).

 

15. Gündoğdu, Y., Kılıç, H.Ş., Kepceoğlu, A., Ledingham, K.W.D., Akbaş, M., Doğan, M., Laser mass spectrometry of c60 fullerene molecula and graphite, (2015),  9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, İstanbul / Turkey, (Poster Presentation).

 

16. Kepceoğlu, A., Kılıç, H.S.,  Gündoğdu, Y., Ledingham, K. W. D.Identification of the ısomers using principal component analysis (pca) method, (2015), 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, İstanbul / Turkey, (Oral Presentation).

 

17. Gündoğdu, Y.,  Kepceoğlu, A.,  Taşer,  M. And Kiliç, H.Ş.,  (2016), Atmospheric Pressure To High Vacuum: Detection Of Materials Using Time Of Flight Mass Spectrometer, IV. YUKPOP- Uluslararası Vakum Çalıştayı, Afyon, Türkiye.

 

18. Kepceoğlu, A., Gündoğdu, Y., And Kiliç, H.Ş., (2016),   Background Pressure Effects on the Laser Ionisation Time of Flight Mass Spectrometry, IV. YUKPOP- Uluslararası Vakum Çalıştayı, Afyon, Türkiye.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri:

1.   Femtosaniye Laser-Uçuş Zamanlı (FL-TOF) Kütle Spektrometresi Kullanılarak Fulleren C60 Molekülünün İncelenmesiSelçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yüksek lisans tez projesi, 2012-2014.

 

2.   KANSERLİ VE SAĞLIKLI KOLON DOKULARININ BİRBİRİNDEN AYIRT EDİLMESİ: LASER TABANLI YENİ BİR YÖNTEM, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Doktora tez projesi, 2015-Devam ediyor.

 


DİĞER

 

IELTS (International English Language Testing System) (5.5)

British Council - 11.2013

 

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (71)

ösym - 09.2013

 

YDS - Yabancı Dil Sınavı (66,25)

ösym - 09.2015

 

Sertifika-Cpots-2012

Crete University - 08.2012

 

Solidwork-2014

Tasarım Programı

 

Sertifika--2015

Afyon Kocatepe University - 03.2015

 

Sertifika--2015

Pamukkale University - 04.2015

 

Türk Fizik Derneği Engin Abat En İyi Kuramsal Fizik Poster Bildiri Ödülü

Muğla- Türkiye - 6 Eylül 2016

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:

 

Erasmus Intensive Program: “Charged Particle Optics – Theory and Simulation (Cpots) Summer School”Crete, Greece, 2012

I. Yüklü Parçacık Optiği Kış Okulu (YÜKPOP 2013) 

Turkish Physical Society 30 th International Physics Congressİstanbul, Turkey, 2013

II. Yüklü Parçacık Optiği Kış Okulu (YÜKPOP 2014), Afyon/Turkey

Turkish Physical Society 31 th International Physics CongressMuğla, Turkey, 2014

III.Yüklü Parçacık Optiği Kış Okulu (YÜKPOP 2015), Afyon/Turkey 

35. Annual Syposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Dalaman, Muğla, Turkey, 2015

9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, İstanbul / Turkey, 2015

IV.Yüklü Parçacık Optiği Kış Okulu (YÜKPOP 2016)Afyon/Turkey

Turkish Physical Society 32 nd International Physics Congress, Muğla, Turkey, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook'ta Biz

Twitter'da Biz

Sitemizi Beğendiniz mi?

Ziyaretçilerimiz

BugünBugün30
DünDün141
Bu HaftaBu Hafta171
Bu AyBu Ay1052
Tüm ZamanlarTüm Zamanlar34640